Kulturmix har en vision

Værdigrundlag: 

KulturMix bygger på den opfattelse, at alle kulturer har noget værdifuldt at bidrage med, og at ingen kulturer, sprog eller nationer er mere eller mindre værd end andre.

Vi anser den danske folkeoplysnings principper og traditioner, udmøntet i begreber som frisind, samtale og respekt, for at være en fremragende platform for at nedbryde barrierer og fordomme.

Vi bygger vores virke på at principperne om ligeværdighed og gensidig respekt ikke blot gælder i forhold til kulturelle og etniske grupper, men også i forhold til den enkelte kursist, underviser og øvrige involverede i vores aktiviteter.

 Mission:

KulturMix vil åbne dørene til folkeoplysningen for nye grupper af københavnere med udenlandske rødder.

Vi vil benytte vores netværk blandt denne gruppe til at gå i dialog med målgruppen og derigennem udvikle indhold og former, der passer optimalt til deres behov og ønsker.

Vi vil skabe de optimale rammer for, at københavnere med anden etnisk baggrund en dansk kan bringe deres kompetencer i spil som undervisere, og dermed være med til at skabe et mere varieret udbud af kurser for alle hovedstadens borgere.

Vi opfatter os selv som en naturlig del af det samlede københavnske kultur- og foreningsliv, og søger samarbejde med alle, der deler vores ønske om at bruge folkeoplysningens muligheder til at skabe dialog på tværs af kulturer.

Vi vil benytte vores deltagelse i aftenskolerne.dk til selv at hente inspiration og til at inspirere vores partnerskoler i andre byer til at arbejde mere aktivt med nydanskere som en ressource.

Vi vil være det multikulturelle Danmarks stemme i folkeoplysningens egen verden, og engagerer os derfor på alle niveauer i dette arbejde.

 Vision

Vi arbejder frem imod, at KulturMix inden for få år bliver en velkendt og etableret aktør i den københavnske aftenskoleverden.

Vi stræber mod at såvel kursister som undervisere forbinder KulturMix med høj troværdighed og kvalitet.

Vi ønsker at skabe de organisatoriske og økonomiske forudsætninger for at skolen inden for en overskuelig årrække kan få egne lokaler.

dof