Etniske minoriteter – nu med egen aftenskole

Tirsdag d. 24/3 skete der noget tilsyneladende ubetydeligt, men som ved nærmere eftersyn kan vise sig at være en skelsættende begivenhed i dansk folkeoplysning. En ny aftenskole med navnet KulturMix så dagens lys i København. Det usædvanlige er kredsen af stiftere, der står bag den nye skole. Initiativtager var foreningen Verdens Kvinder i Danmark, og gennem nogle måneders forberedelse har yderligere fire foreninger, der repræsenterer indvandrere og etniske minoriteter tilsluttet sig initiativet.

Alma Bekturganova Andersen, der er forkvinde for Verdens Kvinder i Danmark, har svært ved at skjule sin begejstring: ”Vi har i Verdens Kvinder altid ønsket at vise, at vi har meget at bidrage med, og at vi gerne vil gøre det i de former og rammer, der er tradition for i Danmark. Da en frivillig i vores forening gjorde mig opmærksom på, at mange af vore aktiviteter rent faktisk er typisk folkeoplysning, så var skridtet til at lave en egentlig aftenskole ikke så langt. Vi kan se, at indvandrere kun i meget lille omfang benytter sig af tilbuddene i de eksisterende aftenskoler. Samtidig er der også blandt vore medlemmer og netværk et enormt uudnyttet potentiale af kompetencer, der kan danne udgangspunkt for kurser og aktiviteter, som ingen andre aftenskoler er i stand til at tilbyde. Vi kan f.eks. belyse nydanskeres kommunikationsproblemer eller stå for et debatarrangement om det forbistrede sprog – det danske sprog som barriere for udvikling. Vores inspiration og tilgang til emnerne stammer først og fremmest fra vores egne erfaringer, kompetence og viden. Nu har vi en reel ramme at realisere dette potentiale inden for, og vi ser frem til at aktiviteterne vil blomstre.”

Huda Al-Kazwine fra Irakisk Kulturambassadør Forening tilføjer: ”Jeg selv underviser i keramik, billedtæppefremstilling og andre kreative fag. Indtil nu har jeg gjort det inden for forskellige projekter, men alle projekter slutter på et eller andet tidspunkt, og så står man og skal starte forfra. Jeg har virkelig savnet en fast forankring, og glæder mig meget til at præsentere denne nye mulighed for de andre medlemmer i min forening.”

Huda hørte første gang om ideen til den nye aftenskole, da Alma nævnte den på et møde, som blev holdt meellem en række etniske kvindeorganisationer og kulturminister Marianne Jelved på initiativ af VerdensKulturCentrets Kvindeforum i starten af marts. Alma fortæller om det møde: ”Det gjorde et stort indtryk på mig, da Marianne Jelved sagde, at kultur er noget vi skaber i fællesskab. Hun gav udtryk for, at integration ikke var en passiv eller ensidig proces, men at vi også som indvandrere har et ansvar for at bidrage aktivt, og stille vores egen kulturelle bagage til rådighed. De udtalelser bestyrkede mig i, at vi var på rette vej, når vi ville stifte vores egen aftenskole, og jeg blev rigtig glad, da Huda efter mødet spurgte om vi ville have hendes forening med.”

Selv om det er netværket blandt indvandrere, der er grundlaget for den nye skole, så har de valgt at ansætte en garvet rotte fra aftenskoleverdenen, en dansker, som skoleleder. Alma ser ikke nogen modsætning i dette: ”Vi vil jo netop ikke isolere os og lave aktiviteter for en lukket kreds, men håber på, at KulturMix bliver en platform hvor indvandrere og danskere kan mødes på nye måder. Bestyrelsen for KulturMix består af folk fra Irak, Armenien, Rusland, og Estland, men der er da også blevet plads til en enkelt indfødt dansker.  Og så er der det rent praktiske forhold, at der endnu ikke er nogen af os, der har den nødvendige erfaring med at drive en aftenskole, og vi synes det ville være ærgerligt at bruge en masse frivillige kræfter på at sætte noget i gang, som risikerer at sande til i administrativt bøvl. Så vil vi hellere alliere os med erfarne kræfter og selv bruge energien på udvikling af ideen. Vi vil skrive os ind som en integreret og ligeværdig del af den danske folkeoplysning, og har derfor også besluttet med det samme at søge optagelse i Dansk Oplysnings Forbund.”

Skoleleder Børge Jensen deler Alma Bekturganova Andersens begejstring: ”I virkeligheden ser jeg dette initiativ som en genopdagelse af nogle af de helt oprindelige rødder til folkeoplysningen. Dengang, for 150 år siden, var der tale om helt almindelige mennesker, der havde nogle uddannelsesmæssige behov, der ikke var dækket ind af det formelle skolesystem, og som besluttede sig for selv at handle. Det er lige præcis det samme der sker her, og jeg er både ydmyg og smigret over at få lov til at være en del af dette. Jeg er fuldstændig enig i Almas opfattelse af, at der ligger et enormt uudnyttet potentiale hos den befolkningsgruppe. Jeg har deltaget i generalforsamlinger og bestyrelsesmøder i mange aftenskoler de seneste 20 år, men kan uden forbehold sige, at jeg aldrig har oplevet en entusiasme og iderigdom som i KulturMix. Hvis bare en brøkdel af de ideer der kom på bordet bliver ført ud i livet, så er der født en ny stjerne på den københavnske aftenskolehimmel. Og vel at mærke ikke på bekostning af andre aftenskoler, men ved at helt nye grupper bliver aktiveret både som undervisere og deltagere.”

 

Alma runder af med at understrege, at skolen er helt åben for at flere tilslutter sig initiativet, og byder ind med ideer til aktiviteter og kurser – både ønsker om kurser, de gerne vil deltage i og tilbud om at undervise. Skolen er åben for alle fag og typer af kurser, så længe det hænger sammen med det overordnede formål – at forskellige kulturer åbner sig for hinanden. Skolen kan kontaktes på tlf. 70 22 21 09 eller e-mail info@aftenskolerne.dk, og hjemmesiden www.kulturmix.dk vil være i luften om ganske få dage.