KulturMix 1 år

Nu er det efterhånden et år siden, en række foreninger i København gik sammen om at stifte en ny aftenskole, der fik navnet KulturMix. Et navn der afspejler, at de pågældende foreninger hver især repræsenterer et udsnit af den etniske og kulturelle mangfoldighed, der i dag er en fast bestanddel af København som storby. Foreningen Verdens Kvinder i Danmark var initiativtager, og fik tilslutning til ideen fra Det Russiske Samfund i Danmark, Irakisk Kulturambassadør Forening, Dansestudiet Fusion og Teater Kaleidoskop. Sidenhen er Anatolien Sprog- og Kulturcenter og Klub Ukraine kommet til som faste samarbejdspartnere, så skolen i dag bærer sit navn med endnu større berettigelse. 

KulturMix er grundlagt på overbevisningen om, at der blandt de mange tilflyttere fra forskellige af verdens lande findes enorme ressourcer af viden, indsigt og evner, som bare venter på at komme frem i lyset. På en overbevisning om at der blandt mange københavnere findes en dyb og ægte nysgerrighed for at lære noget om disse nye naboer – hvad enten det er i form af sprogkurser, madlavningskurser, keramik, folkedans eller foredragsrækker om de forskellige landes historie og kultur. Samtidig ser KulturMix det også som sin mission at udfylde den niche, der er for kurser, der retter sig til en målgruppe af udenlandsk herkomst. 

Det var noget af et vovestykke at stifte en ny aftenskole på et tidspunkt, hvor aftenskoler generelt er pressede. På den anden side var en helt nystiftet skole også en mulighed for, helt fra begyndelsen, at organisere skolens virke ud fra nutidens vilkår og forventninger – ”plejer” var ikke død, han havde slet aldrig været inviteret indenfor. Derfor har det første år også i høj grad drejet sig om at skolen skulle finde sine ben at stå på, og finde fodfæste både organisatorisk, økonomisk og ikke mindst i forhold til at blive kendt og anerkendt som det folkeoplysende mødested for københavnere af både dansk og udenlandsk herkomst. Denne mission må siges at være lykkedes. 

KulturMix har i løbet af skolens første leveår bevist, at ideen bag skolen er levedygtig, og at det team, der som medarbejdere og bestyrelse driver skolen, har viljen og evnerne til at føre konceptet ud i livet. Selvfølgelig kunne man altid ønske sig, at endnu flere kurser var blevet gennemført eller at der havde været endnu flere deltagere i dem, der blev afholdt, men det ændrer ikke ved den kendsgerning, at KulturMix i dag står med en kreds af undervisere, der er klar til at stille op til nye sæsoner, med en lang række kursister, der med stor sandsynlighed vil gå ud og give skolens kurser deres varmeste anbefalinger og med en kurvfuld af nye ideer til kurser og aktiviteter. 

En af de ting, der har båret KulturMix gennem det første år er involvering i forskellige projekter. Det begyndte allerede kort efter stiftelsen, hvor skolen fik lejlighed til at præsentere sig ved et jubilæumsarrangement for Verdens Kvinder i Danmark, som blev afholdt på Sankt Hans Torv på Nørrebro. Dette arrangement var støttet af Nørrebro Lokaludvalg, der også sidenhen har givet en bevilling til at kunne tilbyde nogle af vore kreative kurser til socialt vanskeligt stillede borgere med stor rabat. 

KulturMix er samarbejdspartner med Anatolien Sprog og Kulturcenter på deres projekt Forældreakademiet. Et meget væsentligt og perspektivrigt projekt, der går ud på at give forældre med udenlandsk baggrund de optimale redskaber og den nødvendige viden til at støtte deres børn gennem et dansk uddannelsesforløb. KulturMix står her for to ud af seks planlagte seminarer – dels en generel introduktion til den danske folkeskole ved Astrid Fribo, dels en workshop om danske traditioner og højtider ved Charlotte SH Jensen. 

KulturMix samarbejder løbende med andre af de medstiftende foreninger om at udvikle nye projekter – der alle har det til fælles, at de læger sig inden for det generelle formål med skolen, nemlig at skabe en platform, hvor forskellige kulturer mødes. Foreningerne, der står bag KulturMix er skolens væsentligste aktiv, både som kontaktflade til potentielle undervisere og kursister og som kilde til nye ideer og ny indsigt for skolens bestyrelse og medarbejdere. Vi ser derfor tilbage på det første år med glæde, og frem til det næste med store forventninger.